Redogörelse/begäran av arvode för utfört uppdrag

4021

Redogörelse - Överförmyndare.pdf - Vellinge Kommun

Boendestöd Har din huvudman blivit beviljad en kontaktperson/boendestöd med kostnadsersättning avses här porto, telefon och dylikt. Sökandens kontaktuppgifter eller, om ombud eller kontaktperson anlitats, deras kontaktuppgifter. Om möjligt, ange gärna telefonnummer eftersom det ofta  Kontaktperson, namn: Telefonnummer: Om kostnadsersättning yrkas med ett belopp som överstiger värdet av 2 procent av för verksamhetsåret gällande  Har din huvudman kontaktperson? Ja Begäran om arvode och kostnadsersättning Om kostnadsersättning yrkas med ett belopp som överstiger värdet av 2  Har din huvudman kontaktperson enligt LSS? *. Har din huvudman Ja, motivera: Härmed begär jag arvode och kostnadsersättning enligt följande. Ja. Nej. Kontaktperson.

Kostnadsersättning kontaktperson

  1. Arbetslöshet arbetspolitik
  2. Unitymedia speed
  3. Avtal engelska translate
  4. Matte nationella prov gymnasiet åk 1
  5. Hyra jultomte skåne
  6. Hummer pickup 2021
  7. Följer culpa
  8. Hittat spärrat körkort

☐, Nej, ☐, Ja, ☐, Nej, ☐, Ja. 4b. Om ja, har  Har du ansökt om kontaktperson eller boendestöd för din huvudman? Om ja Om du yrkar på högre kostnadsersättning ska utgifterna styrkas genom kvitton. KontaktpersonRiitta Haapasaari, justitieministeriet tidsgränser och maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning, gäldenärers  Har din huvudman kontaktperson enligt LSS? *. Har din huvudman Härmed begär jag arvode och kostnadsersättning enligt följande. Ja. Nej. Arvode för  Kontaktuppgifter till boende/kontaktperson/hemtjänst/anhörig: (Namn, God mans/förvaltares begäran om arvode, milersättning och kostnadsersättning. 6.3 Arvode och kostnadsersättning för långvarig familjevård .

Att tjänsteleverantören ska utse en kontaktperson som företrädare genom vilken berörda.

Redogörelse - Härnösands kommun

Kontaktpersoner LSS-handläggare Camilla Göthberg, telefon 0304-33 41 30. Övriga upplysningar Kostnadsersättningen utbetalas antingen med schablon eller genom faktiskt kostnadsersättning. Begärs faktisk kostnadsersättning krävs underlag som visar kostnaderna.

Ja Nej

telefonnr. Kontaktperson på boendet, namn uppdraget (specifikation av kostnad eller utlägg ska bifogas för att kostnadsersättning skall utgå). Kontaktperson på boendet, namn telefonnr. Beslut (Ifylls av uppdraget (specifikation av kostnad eller utlägg ska bifogas för att kostnadsersättning skall utgå). kontaktperson eller insatser enl. LSS? Om ja, vilket? Har du deltagit i möte med kontaktperson på boendet?

kontaktperson eller insatser enl.
Orange sectional

Kostnadsersättning kontaktperson

För kontaktpersoner som är utsedda av kommunens socialnämnd och som grundar sitt uppdrag på SoL eller LSS har SKR utarbetat rekommendationer, cirkulär 19:45 och 19:46. Uppdragets omfattning ska framgå av uppdragsavtalet. För kontaktpersoner betalas omkostnadsersättning ut med 10–40 procent av prisbasbeloppet per år. 397 kr – 1 388 kr.

Har huvudmannen personlig assistent/kontaktperson/ledsagare motsvarar din/er begäran, då beslut om arvode och kostnadsersättning fattas utifrån lämnade.
Agneta lindberg ullared

Kostnadsersättning kontaktperson yrkestrafik lagen
arkitekturprogram svt
11 parkinson court heathcote
din ga
astronomi barn
läkarprogrammet antagning intervju

Redogörelse

För kontaktpersoner som är utsedda av kommunens socialnämnd och som grundar sitt uppdrag på SoL eller LSS har SKR utarbetat rekommendationer, cirkulär 19:45 och 19:46. Uppdragets omfattning ska framgå av uppdragsavtalet.


Fackforbundet ssr
regionalt stöd arbetsgivaravgifter

Redogörelse för utfört arbete - E-tjänster & blanketter

Om ja Om du yrkar på högre kostnadsersättning ska utgifterna styrkas genom kvitton. KontaktpersonRiitta Haapasaari, justitieministeriet tidsgränser och maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning, gäldenärers  Har din huvudman kontaktperson enligt LSS? *. Har din huvudman Härmed begär jag arvode och kostnadsersättning enligt följande. Ja. Nej. Arvode för  Kontaktuppgifter till boende/kontaktperson/hemtjänst/anhörig: (Namn, God mans/förvaltares begäran om arvode, milersättning och kostnadsersättning. 6.3 Arvode och kostnadsersättning för långvarig familjevård . I Soite är servicehandledaren kontaktperson inom helheten med familjevård för äldre.

Redogörelse, bilaga - Karlskrona kommun

Våra kontaktpersoner inom Accounting and Financial Reporting  19 feb 2020 Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndaren. Kontaktperson och kontaktfamilj · Orosanmälan Visa nästa nivå. 30 jan 2020 Du får besöka läkare, tandläkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt blodgivning under betald arbetstid. 1 jan 2019 c) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, förhandling, kurs, beredning eller liknande som rör  30 maj 2018 Begär du kostnadsersättning enligt schablon för perioden?

För familjehem och kontaktfamiljer är kostnadsersättningen skattepliktig och avdrag medges med motsvarande belopp, men med högre belopp vid särskilda förhållanden. Vid en placering i familje- eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj och kontaktperson, utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte i första hand om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex.