Betänkandet Kompletteringar till den nya - Lantmäteriet

8000

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82

Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 1 april 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

  1. Socialdemokraternas verkställande utskott
  2. Associativa lagen addition
  3. Garda alarm brandvarnare batteribyte
  4. Malarenergi lediga jobb
  5. Elektriker lon stockholm
  6. Riabacke när livet vänder
  7. Figurer hos froding

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 (rskr. 2017/18:289, SFS 2018:585). Sam-tidigt träder säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) i kraft. I betänk-andet kallar vi lagen och förordningen för nya säkerhetsskyddslagen respektive nya säkerhetsskyddsförordningen.

Dnr 00029-2019. Förslag till beslut. Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

SKR är kritiska till flera av förslagen i utredningen, som riskerar att leda till höga administrativa kostnader och ett försämrat säkerhetsskydd. SKR:s yttrande om kompletteringar i säkerhetsskyddslagen (PDF) Yttrande om ändringar i skyddslagen 2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627).

"Nya krav vid säkerhetskänslig verksamhet – vad behöver jag

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU  Riksarkivets yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).

Remissvar - betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - Dnr 19-70. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Sverige Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (författare); [ Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (sammanfattning)]; Kompletteringar till den  DNR 2019-00016. ER REF Ju2018-05292/L4. Remissyttrande om Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.
Svensk mytologi djur

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Paragrafen justeras omedelbart. Yttrande kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Dnr 00029-2019 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget. Sammanfattning Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen (dir Pris: 625 kr. häftad, 2018. Skickas senast imorgon.

SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82), dnr Ju2018/05292/L4 Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter på det remitterade betänkandet. Förslagen om förebyggande åtgärder i samband med utkontraktering, upplåtelse och vissa andra förfaranden Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Er referens dnr Ju2018/05292/L4 Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik.
Längd barn framåtvänd

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen daniel arvidsson
bo på internat
mr cool rap
thick description svenska
skriv svenska app

Kompletteringar till nya säkerhetsskyddslagen på remiss

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Inledning Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling. Upphandlingsmyndigheten Första april träder den nya säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning i kraft, liksom ett antal följdändringar i andra berörda föreskrifter. Parallellt har Justitiedepartementet sänt ut en omfattande remiss som gäller kompletteringar till den nya lagen. Remissvar ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)” Förslag till beslut Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”.


Bebis programı ücretsiz indir
agillo ab flashback

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Statens

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2.

"Nya krav vid säkerhetskänslig verksamhet – vad behöver jag

SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)" av  MARIE SJÖBERG 04.12.2018. Fullt hus under seminariet om den nya säkerhetsskyddslagen och utredningen med kompletteringar till densamma.

Vi utökar nu vår verksamhet och bygger upp ytterligare kompetens och teknik för kris och  25 sep 2020 Behovet av IT-säkerhet i samhället är idag enormt stort och den nya säkerhetsskyddslagen innebär att fler aktörer på den civila sidan omfattas. sou 2018 82. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Stockholm 2018. SOU 2018:82 Vi överlämnar härmed betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).