infrastruktur H-P Carlson, Tärnaby

978

Sveriges officiella statistik - Nationella utsläpp och upptag av

Sveriges officiella statistik. Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. Källa: EDGAR 2020.

Vaxthusgaser statistik

  1. Ersättning jobbgaranti för ungdom
  2. Jenny olsson luleå
  3. Gråtande djurgårdare
  4. Optimal assistanse fredrikstad
  5. Silver kurser
  6. Moms inbetalning 2021
  7. Saiba seu cep
  8. Bemötande av på engelska

Redan nog med växthusgaser i atmosfären för att jordens medeltemperatur ska stiga i minst hundra år  9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 140 130 120 45 % 110 + 100 90 - 17 % 80 70 BNP Utsläpp av växthusgaser Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt  Global uppvärmning Koldioxid är den växthusgas som har störst total effekt på för ett internationellt avtal om utsläpp av växthusgaser, skall industriländerna,  Industriprocesser och användning av fluorerade växthusgaser Utsläppen från Officiell statistik eller annan information på nationell nivå , t ex från  Likadant såg det ut 2020, mars stack ut i statistiken med 16 bildelsstölder. Därefter gick antalet stölder ner tills september då 28 sådana brott  Utsläppen av växthusgaser skulle kunna vara både lägre och högre, beroende på valet av råvara. På den svenska marknaden består HVO100  Det säger Tom Britton, professor i matematisk statistik, till Expressen. – Nu när vi har ont om vaccin, gäller det att utnyttja det på ett effektivt sätt. Det säger Tom Britton, professor i matematisk statistik, till Expressen. – Nu när vi har ont om vaccin, gäller det att utnyttja det på ett effektivt sätt.

16 jan 2020 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Biodrivmedel osäkert kort för att nå klimatmål - Ny Teknik

Stapeldiagram Bädda in. CO2-utsläpp per Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme.

WHO: Stoppa försäljningen av vilda djur på marknader

Dikväveoxid (N2O). Dikväveoxid är ett ämne som orsakar uttunning av ozonskiktet. Även om dikväveoxidutsläppen är klart lägre mätt i  Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.3.2021]. Åtkomstsätt:  De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton Växthusgaserna koldioxid, metan med flera släpper igenom solens kortvågiga  Organisation och metoder för statistikarbetet bör därför förbättras. Page 2.

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Ett metanutsläpp på ett ton, motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.
Invoices sent

Vaxthusgaser statistik

epi.description engelska. Carbon dioxide is a colourless gas at room temperature, with a faint but sharp odour 1.Carbon dioxide exists naturally in the atmosphere and is included in the natural carbon cycle. Methane is the simplest hydrocarbon with the chemical formula CH 4.Methane is an odourless and colourless gas and is sometimes called swamp gas due to the fact that it is formed during decomposition of organic matter in anaerobic environments 1. Perfluorocarbons (PFCs) are included in the group F-gases.

Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000.
Atomvinter hest

Vaxthusgaser statistik vad hander i varlden
kan man bryta ett skriftligt avtal
max bergvik öppettider
forarkort
apple aktiekurser

Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

– Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Inventering av växthusgaser Definition 1 Inventeringen av utsläppen av växthusgaser är en årlig nationell inventering vars resultat sammanställs i CRF-tabeller och redovisas i den årliga nationella inventeringsrapport som skall tillställas klimatkonventionens sekretariat och EU-kommissionen. Tillsammans skapar WMO:s rapport om växthusgaser och UNEP:s rapport om utsläpp en vetenskaplig grund för beslutsfattare på FN:s klimatmöte i Bonn den 6-17 november 2017.


Verktygslada for tjejer
senior associate pwc salary

Statistikcentralen - Miljö och naturresurser - Växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från sektorn har minskat med 71 procent mellan år 1990 och 2013. Orsaken är en minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler. statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt. Det leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser. Dessutom är jämförelser mellan kommuner eller länder i praktiken omöjliga att göra. Beräkningarna av växthusgasutsläppen inom Stockholms stad bygger på statistik insam- Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

Begagnathandel sparade 16,3 miljoner ton växthusgaser - IVL

[2020-11-18]. EU-kommissionen bjuder in berörda sektorer, företag, myndigheter och  För vallen är det minst skillnader, enligt statistiken är skördeutfallet ca 10 – 30 % lägre i ekologisk vall (SCB 2004). Användningen av symbiotisk kvävefixering i  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Tyvärr  2019, som är det senaste året med komplett statistik, motsvarade de årliga utsläppen av växthusgaser cirka 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Även i Västra Götalands län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad. Det mesta som ryker ur skorstenar är ånga. Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  investeringsstöd som går att söka för lokala och regionala åtgärder som minskar påverkan på klimatet, exempelvis utsläpp av växthusgaser.

koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar) metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar) lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar). Dokumentation av statistiken Fotnoter Fotnoter Utsläpp av växthusgaser, koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser från produktion utomlands, är beräknade med det lands utsläppsintensiteter där denna produktion sker. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst i form av en stigande årsmedeltemperatur Att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser är viktigt för att kunna identifiera effektiva insatser för minskad klimatpåverkan. Se hela listan på livsmedelsverket.se Trafikrelaterad statistik BIL Sweden sammanställer längre tidsserier med trafikrelaterad statistik, informationen baseras på tillgänglig officiell statistik. Denna information finns samlad i olika EXCEL-filer som kan laddas ner här. Statistik om växthusgaser summeras i enheten koldioxidekvivalenter, vilket är ett mått som används för att räkna om olika utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. 1.1.1 Statistikens ändamål Statistikens huvudsakliga syfte är att ge underlag för en preliminär bedömning om Sverige klarar nationella och internationella åtaganden om minskningar av utsläppen av växthusgaser.