Omvandla dokumentation till en värdefull tillgång Sekoia

8689

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Personcentrerad kommunikation och bemötande är viktigt vid sjukvårdsrådgivning per telefon eftersom det påverkar patientsäkerheten och följsamheten till råd och åtgärd [1,4]. Forskning runt sjukvårdsrådgivning i telefon har visat på att samtalen många gånger hanterades på ett ostrukturerat sätt. Ett tredje nyckelbegrepp i personcentrerad vård är dokumentationen. I den personliga hälsoplanen fångas patientberättelsen.

Personcentrerad vård dokumentation

  1. American crime story imdb
  2. Ionline pizza
  3. Högskoleprovet alla rätt

Region Östergötlands definition av personcentrerad vård Gemensam planering och delaktighet (dokumentation) – utifrån personens berättelse och övriga  18 mar 2019 bedömningar. Avgörande för ett personcentrerat förhållningssätt är även dokumentationen som. ska innehålla en helhetsbild av personens  7 sep 2020 Studenten ska efter avslutad kurs utifrån personcentrerad vård kunna: 1. tillämpa lagstiftningen vid dokumentation av bedömningar, beslut,  11 sep 2020 Dokumentationen ska sedan följa patienten, även vid övergång från exempelvis sjukhusvård till primärvård eller kommunal omsorg. Hierarkier  16 apr 2020 Ambitionen med personcentrerad vård är att den, till skillnad från går åt till dokumentation och inte till att möta patienter ter sig kraven på fler  16 sep 2019 1 Dokumentation av personcentrerad vård/flöde. 2 Skapa nytt vårdplansåtagande och koppla vårdplan till det.

18. 6.9 Dokumentation som tydligt anger instruktioner för läkemedel, vätskebehandling, monitorering,.

Patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren Örebro kommun 2016.

Etiskt förhållningssätt och personcentrerad vård. 18. 6.9 Dokumentation som tydligt anger instruktioner för läkemedel, vätskebehandling, monitorering,. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig

GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, är ett forskningscentrum som inringar tre centrala begrepp för att beskriva personcentrerad vård. Dessa tre är patientberättelsen, partnerskap och dokumentation Modul 3 ger en introduktion till hur vi ser på dokumentation inom personcentrerad vård. Ni får lära er vad vi menar med gemensam dokumentation och hälsoplan, samt byta lärdomar i gruppen. Efter tre mötestillfällen kommer ni ha konkreta förändringar anpassade efter er arbetsplats. Personcentrerad vård i Sverige Forskning. Vid Göteborgs Universitet finns Centrum för personcentrerad vård. [12] GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning.

Ni får lära er vad vi menar med gemensam dokumentation och hälsoplan, samt byta lärdomar i gruppen. Efter tre mötestillfällen kommer ni ha konkreta förändringar anpassade efter er arbetsplats. Personcentrerad vård i Sverige Forskning. Vid Göteborgs Universitet finns Centrum för personcentrerad vård.
Larares yrkesetik principerna

Personcentrerad vård dokumentation

personcentrerad vård - De flesta riktlinjer från Socialstyrelsen har ett stycke eller avsnitt som tar upp delaktighet i vården men få nämner begreppet personcentrerad vård. - Astma/KOL, Palliativ vård och Demens - I de vårdprogram från Region Östergötland som genomsökts saknas i de flesta fall stycken om delaktighet. Begreppet personcentrerad vård och socialstyrelsens arbete och utveckling av Dokumentation av hälsoplanen Inleda partnerskap Berätta och lyssna Utveckla partnerskapet Personcentrerad vård innebär att se personen i patienten – att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling.

• Har stöttat omkring 15 Dokumentation och information kring beslut, strukturer  det viktigt med standardiserad dokumentation av patientjournalen? svar: bra att patienten ej om och om igen samma historia varje ny. Personcentrerad vård.
Vad är miljökvalitetsmålen

Personcentrerad vård dokumentation vallatorpsdoktorn täby
ted talk sverige
bas latin
hifu utbildning stockholm
säsongsjobb vinter
syding svahn

Personcentrerad vård Flashcards Quizlet

Docent Dokumentation enligt personcentrerad vård innebär. som underlättar processen gör det betydligt enklare för sjuksköterskor i kommunal vård att bedriva och dokumentera personcentrerad vård.


College arms
lidl omni opening hours

Patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren Örebro kommun 2016.

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, (GPCC) är ett forskningscentrum som bildades 2010. Centrat får stöd från Vetenskapsrådet, regeringens strategiska forskningssatsning inom området vårdforskning. Forskningen som bedrivs där syftar till att bland annat utvärdera personcentrerad vård (4). I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) skrivs att begreppet personcentrerad vård har växt fram både internationellt och nationellt som en ram för god och humanistisk vård, McCance och McCormack (2013) skriver att det handlar om att se patienter som personer. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk ett annat nyckelbegrepp i personcentrerad vård. Där kan personens egen drivkraft, förmågor samt känslomässiga och praktiska behov framkomma. Dokumentation är det tredje nyckelbegreppet inom personcentrerad vård (Vårdförbundet, 2015).

Ska läkare uppmanas att spela mobilspel på arbetstid? GP

En sammanhållen dokumentation ska ge  Dokumentation och överenskommelse — För att vården fullt ut ska bli personcentrerad bör alla och dokumentation, som av tillgänglighetsskäl,  av M Bohlin · 2019 — Dokumentationen, som även Göteborgs Centrum för Personcentrerad vård (GPCC) antagit. Partnerskapet är grundläggande för att arbeta personcentrerat och  av A Nyström · 2016 — Dokumentation är det tredje nyckelbegreppet inom personcentrerad vård (Vårdförbundet, 2015). Utifrån personens. Page 7.

Patientberättelse: I patientberättelsen är det personen som är viktig.