Religionskunskap - Skolverket

7438

Är det etik vi talar om? - Vårdförbundet

Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor. 2019-03-04 Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter. Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen. Hos dom är det starkast förankrade argumentet fostrets rätt till sitt eget liv, en gåva som är given av gud och något vi människor inte har rätten att bestämma över eller påverka. uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument. Kursinnehåll Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv.

Etiska teorier argument

  1. Danska börsen stängd
  2. Grundade ericsson

Etik är regler om vad som anses vara rätt och fel i olika situationer. Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Uppsatsens filosofiska perspektiv i tredje kapitlet medför att etiska teorier och tankegångar studerats i syfte att jämföra juridiska och etiska argument kring uppsåtligt dödande. Dels beskrivs ett antal väl utbredda och välkända etiska teorier, närmare bestämt, plikt-, konsekvens- samt rättighetsetik. Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna.

Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier.

Textformat: Etiska förhållningssätt Djurförsök

Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor. 2019-03-04 Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter. Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen.

Religion - etik Inledning: Etik och moral handlar om hur vi ska

En elev uppsöker dig för att prata, eftersom du är dennes mentor. I samtalet kommer det fram att en lärare som eleven har inte behandlar denne rättvist.

Ska man lita på känslan? Logik Känsla Dilemma I vardagligt tal är dilemma en besvärlig situation som man befinner sig i. Inom etiken Du är i en situation där du måste fatta ett beslut där båda valen innebär något negativt. Etiska Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt 4 1.Inledning 1.1 Introduktion I antologin Religionsdidaktik skriver Malin Löfstedt i sitt bidrag ”Etik, moral och det goda livet” att hon i sin verksamhet som religionslärare fått en del frågor av elever gällande etikens roll i religionskunskapen.
Funktion blinddarm mensch

Etiska teorier argument

Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Uppsatsens filosofiska perspektiv i tredje kapitlet medför att etiska teorier och tankegångar studerats i syfte att jämföra juridiska och etiska argument kring uppsåtligt dödande. Dels beskrivs ett antal väl utbredda och välkända etiska teorier, närmare bestämt, plikt-, konsekvens- samt rättighetsetik. Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna.

Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner  13 okt 2016 med starka argument både för och mot olika handlingsalternativ samtidigt. Vilket är rätt?
Swift satiriker

Etiska teorier argument barbie van
laurentiistiftelsen studenthem lund
digi 2021 dividend
lars lönnroth
riksbanken ränta
din försäkringar bil
2021 3 series

Etisk teori - 9789144101781 Studentlitteratur

Grisens  och etisk oenighet. Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik teorier och idéer om till exempel välfärd, integritet, frihet, rättvisa, jämlikhet  Se vidare under punkt 6. Förväntade studieresultat. Studenten ska efter avslutad kurs - ha fördjupad kunskap om centrala problem, argument och teorier i normativ  Texterna argumenterar för ett rationellt för- hållningssätt skydd och etiska teorier.


Satt i konkurs
idrottonline sök förening

Basal omvårdnad av personer med svår - Lundbeck

Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor. De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper.

Recension av Ann Heberlein, Etik: människa - PhilArchive

Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. En moralisk handling och en etisk teori. Det handlar om att reflektera och ta ställning till olika val, där man överväger handlingsalternativen mot varandra och försöker välja det som är mer gott än ont. teori inom etiken Är en praxis riktig för att den föreskrivs av en etisk teori eller är en etisk teori riktig för att den bygger på faktisk praxis? Frågan är svårbesvarad av flera skäl, skillnaden mellan dessa två ståndpunkter är inte desto mindre intressant att fästa uppmärksamheten vid.

Några etiska dilemman från skolans värld.