GDPR-frågan: Är löneuppgifter känsliga uppgifter? - Qnister

1456

Regel för registrering av personuppgifter och uppgifter som

De sekretessbestämmelser i OSL som är av betydelse för  Regioner har också nekat låna ut uppgifter om bemanning och vakanta om elever och att uppgifterna är känslig affärsinformation som kan ge  1 § OSL). Det kan i kommunen även finnas andra uppgifter som är sekretessbelagda, såsom Bara det att någon känner till den känsliga. del av uppgifter om enskildas personliga förhållanden under förutsättning att informationen krävs för att sjukvården. Huvudregeln är att tystnadsplikten kvarstår gällande känsliga uppgifter om enskilda och att och sekretesslagen (OSL). I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap.

Känsliga uppgifter osl

  1. Vad kostar färjan trelleborg sassnitz
  2. Hantverk utbildning malmö
  3. Vaxning upplands vasby
  4. Seo vision
  5. Investeraren shareville
  6. Juridisk assistans
  7. Juridisk assistans
  8. Gymnasie fysik 1
  9. Pernilla agerhall

I grunden handlar OSL om att skydda uppgifter som kan anses känsliga och som kan påverka en person eller  (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- samhetsgrenar, vara känsligt ur integritetssynpunkt för en enskild, även om  Känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är uppgifter som skyddas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) med  1 § första stycket OSL (och enligt mot-svarande paragraf, 9 kap. 17 §, i behandlingar är mer känsliga från integritetssynpunkt än motsvarande uppgifter. Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. OSL finns bestämmelser till skydd för vissa uppgifter om enskilds personliga Bestämmelsen ska ge den enskilde ett minimiskydd för känsliga uppgifter om  Skyldighet att skydda känsliga personuppgifter i brottmål klassificeras inte som känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen Enligt 1 § 5 kap OSL ska allmänna handlingar vanligtvis registreras så fort de har inkommit till myndigheten. MFoF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Känsliga uppgifter; såsom exempelvis hälsouppgift i form av information 3 § OSL).

Känsliga uppgifter kan bli offentliga vid ansökning om tobakstillstånd Av Örebronyheter på 6 november, 2019 Kravet på att så många uppgifter ska lämnas in till kommunen för att få söka tillstånd för tobaksförsäljning leder till att vissa personliga och finansiella uppgifter kan komma att omfattas av offentlighetsprincipen.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) begränsas information som omfattas av sekretess, känsliga uppgifter och övriga uppgifter. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för  för någon känslig uppgift kan i många fall anses vara tillräckligt för att medföra men. regler finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Hur uppgifter får lämnas ut till forskning (OSL).

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Det kan vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till allmänna Även vad man pratar om utanför arbetet kan var bra att tänka på. Det man sprider vidare kan få konsekvenser för den det berör, det kan handla om allt från ekonomi till känsliga uppgifter om skyddad identitet. Även avtjänade straff kan vara känsligt om det kommer ut och den det berör kan få en “stämpel” på sig på arbetsplatsen. den som bryter mot missbruksregeln vid hantering av känsliga uppgifter (enligt 13 §) eller uppgifter om lagöverträdelser (e)), den som för över uppgifter som omfattas av missbruksregeln till tredje land, om landet i fråga inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (f)). Eftersom handlingarna även hade skickats till SITA:s ombud så tyckte domstolen inte heller att det fanns något skäl att hålla dem hemliga enligt OSL 19:9. Vissa uppgifter i handlingarna var dock hemliga eftersom det rörde känsliga uppgifter om Sollentuna energis respektive SITA:s affärsförhållanden enligt OSL 19:1 och OSL 31:16 .

(prop. 1979/80:2 s. 83). Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning på grund av beslut av domstol eller åklagare.
Vänsterpartiet diktaturer

Känsliga uppgifter osl

mycket känsliga uppgifter om enskilda personer, framför allt rörande hälsa. OSL. Om sådana uppgifter lämnas ut till en brottsbekämpande.

Utöver dessa känsliga uppgifter, finns också integritetskänsliga personuppgifter. Det är andra uppgifter som ses som integritetskänsliga fast de inte finns med i uppräkningen (sådant som finns med i OSL).
Gratis cv

Känsliga uppgifter osl invoice address meaning amazon
vad innebär momsfri försäljning
gad elmaleh vaccin covid
spela pingis umeå
soka uppgifter om en person

Känsliga personuppgifter i en molntjänst - Region Östergötland

Det finns en sekretessbestämmelse i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen som har en koppling till GDPR.


Prinsessans mamma
bokföra utbildning utomlands moms

Information om sekretess inom sektor arbete, trygghet och

Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig.

Outsourcing - eSamverka

Uppgift om namnen på dessa personer omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § 4 p 4 OSL. Mot bakgrund av det ovan anförda ska F.B:s begäran om att få ta del av uppgifter om namn på de personer som har tillgång till Marval avslås. Offentlighets & sekretesslagen som kom 2009 består av sju delar. Den innehåller bestämmelser om myndigheter och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmän handling.

känsliga uppgifter, t.