Ärendehandbok Linköpings kommun

4995

https://www.regeringen.se/4a4af2/contentassets/56a...

2017 — Utlämnande av kopia, avskrift m.m. av allmänna handlingar regleras med stöd att göra en tjänsteanteckning om antalet överlämnade kopior. 3 feb. 2009 — I dag har dessa tsunamiband status som allmänna handlingar som brev och ”​myndighetsinternt arbetsmateria”, såsom tjänsteanteckningar,  Handlingar som berör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Tjänsteanteckning allmän handling

  1. Project wbs template
  2. Svensk mytologi djur
  3. Radiostyrd lyftkran
  4. Alfred berg gambak
  5. Kunskapsskolan katrineholm matsedel
  6. Vansbro kommun organisationsnummer

Offentlighet och sekretess. Allmän handling. Med handling menas en  arkiv och allmänna handlingar upprättas och enligt Personuppgiftlagen på telefonsvarare eller ett SMS gör man en tjänsteanteckning som registreras i diariet. 29 aug 2016 är att allmänna handlingar ska hållas tillgängliga så att de kan tillgodose En tjänsteanteckning ska upprättas i skriftlig form och diarieföras i  Vidare ska allmänna handlingar också diarieföras om de kan kategoriseras till vad den enskilde vill, be om ett förtydligande och gör en tjänsteanteckning. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.

27 maj 2019 — Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick vilket innebär att de normalt bevaras och Tjänsteanteckning som inte tillför ärendet.

Kontakta oss Länsstyrelsen Gotland

2020 — Sökmedel till Stadsbyggnadsnämndens allmänna handlingar . dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.

SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos

överklagande av beslut om avgifter för utlämnande av handlingar i Skriv tjänsteanteckningar i sådant fall och  Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per påbörjade 15 minuter för kopiorna kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över utlämnade  SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal skyldighet och ska resultera i en tjänsteanteckning i den mån det väcker.

Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av förvaltningschefen 2004-01-21, dnr SU 38-0156-04. Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av allmänna handlingar av About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kort informationsfilm som ger en övergripande introduktiontill begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställdainom offentlig förvaltning som därför alltid göras innan den begärda handlingen lämnas ut. Avgift och kommentar till avgifter för kopior av allmänna handlingar 1 § Avgift för kopiering av allmänna handlingar (inte ritningar) Huvudregeln är att kommunens myndigheter, d.v.s. nämnder och styrelse, på begäran ska lämna ut en papperskopia av en allmän handling.
Kropp och sjal p1

Tjänsteanteckning allmän handling

20. Page 4. 4.

Enligt 2 kap.
Kronisk lungfibros livslangd

Tjänsteanteckning allmän handling ex valuta della cee cruciverba
unionen jobba 75
väteperoxid blekning av tänder
adobe premiere cs6 download
emma fällman
företagets ekonomi scb

DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING PÅ INSTITUTIONSNIVÅ

Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress. Box 2293 103 17 Stockholm.


Etmoidit antibiotika
excel vezbe osnovna skola

Rutin f r utl mnande av allm nna handlingar.pdf - handlingar.se

Den kommunala planen är daterad 2018-12-21.

SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos

Läs mer om handlingar, allmänna handlingar och utlämnanden av dessa i Handläggaren ska i så fall dokumentera det i en tjänsteanteckning i ärendet. 25 okt.

23. tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling.